სპეციალიზაცია სტერილიზაციაში • ფოკუსირება მაღალ დონეზე

ტროლეი

  • Trolley

    ტროლეი

    ტროლეი გამოიყენება დატვირთული უჯრების გადასაბრუნებლად ადგილზე, რეპლიკისა და უჯრის ზომაზე დაყრდნობით, ეტლის ზომა უნდა ემთხვეოდეს მათ.