სპეციალიზაცია სტერილიზაციაში • ფოკუსირება მაღალ დონეზე

ორთქლი და საჰაერო რეაგირება

  • Steam& Air Retort

    ორთქლი და საჰაერო რეაგირება

    ორთქლის სტერილიზაციის საფუძველზე გულშემატკივართა დამატებით, გამათბობელი და შეფუთული საკვები პირდაპირ კონტაქტშია და იძულებითი კონვექციაა, ხოლო სტერილიზატორში ნებადართულია ჰაერის არსებობა. წნევის კონტროლი შესაძლებელია ტემპერატურისგან დამოუკიდებლად. სტერილიზატორს შეუძლია დაადგინოს მრავალი ეტაპი სხვადასხვა შეფუთვის სხვადასხვა პროდუქტის მიხედვით.