სპეციალიზაცია სტერილიზაციაში • ფოკუსირება მაღალ დონეზე

Ფენა

  • Layer

    Ფენა

    შრის გამყოფი ასრულებს დაშორების როლს, როდესაც პროდუქტი იტვირთება კალათაში, ეფექტურად აფერხებს პროდუქტს ხახუნისგან და დაზიანებისგან თითოეული ფენის შეერთების პროცესში დაწყობისა და სტერილიზაციის პროცესში.