სპეციალიზაცია სტერილიზაციაში • ფოკუსირება მაღალ დონეზე

ავტომატური სურათების რეაგირების სისტემა

  • Automated Batch Retort System

    ავტომატური სურათების რეაგირების სისტემა

    სურსათის გადამუშავების ტენდენცია არის მცირე საპასუხო გემებიდან მოშორება უფრო დიდ ჭურვებში ეფექტურობისა და პროდუქტის უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად. უფრო დიდი ჭურჭელი გულისხმობს უფრო დიდ კალათებს, რომელთა ხელით დამუშავება შეუძლებელია. დიდი კალათები უბრალოდ ძალიან მოცულობითი და ძალიან მძიმეა, რომ ერთი ადამიანი გადაადგილდეს.