სპეციალიზაცია სტერილიზაციაში • ფოკუსირება მაღალ დონეზე

უკუაგდოს უჯრა ბაზა

  • Retort Tray Base

    უკუაგდოს უჯრა ბაზა

    უჯრის ქვედა ბაზა ასრულებს როლს უჯრებსა და ეტლს შორის გადასაადგილებლად და უკუკავშირის დატვირთვისას დაიტვირთება უკუქცევაში, უჯრების დასტაზე.