სპეციალიზაცია სტერილიზაციაში • ფოკუსირება მაღალ დონეზე

რეპლიკა ენერგიის აღდგენა

  • Retort Energy Recovery

    რეპლიკა ენერგიის აღდგენა

    თუ თქვენი პასუხი ატმოსფეროში გამოყოფს ორთქლს, DTS ორთქლის ავტოკლავის ენერგიის აღდგენის სისტემა გარდაქმნის ამ გამოუყენებელ ენერგიას გამოსაყენებელ ცხელ წყალში FDA / USDA სითბოს მკურნალობის გამონაბოლქვის მოთხოვნებზე გავლენის გარეშე. ამ მდგრად გადაწყვეტას შეუძლია დაზოგოს დიდი ენერგია და დაეხმაროს გარემოს დაცვაში ქარხნის ემისიების შემცირებით.